Som applikationsudvikler står man ofte i den situation, at man i forbindelse med kommunikation ikke får nogle valide data. Derfor kan det være nødvendig at foretage en dybere undersøgelse af, hvad der går galt. Det helt basale kan være at undersøge, om der overhovedet er “elektrisk signal på ledningen” eller om de data, som transmitteres er “volapyk”.

Ved mistanke, om en elektrisk fejl, skal der typisk laves en prøvemåling, der viser den aktuelle tilstanden på signalet. Ved mistanke om protokol “volapyk” findes der forskellige software værktøjer, som kan analysere dette.

 

Nedenfor er vist nogle få eksempler.

 

Hardware niveau

Kontrol af elektrisk signal – sker der “noget” på linien?

Her skal en microcontroller kommunikere med ekstern hardware via en seriel bus. Proberne er tilsluttet et måleapparat, som kan vise de elektriske signaler.

 

 

 

Fejlsøgning RS232

Ved fejlsøgning af RS232 benyttes et specietl kabel, der kan “sniffe” på den serielle linje.

Der findes flere udmærkede programmer, som herefter kan præsentere de transmitterede data på en Windows PC.

Kunsten ligger herefter i, hvorledes man skal fortolke de data, der bliver transmitteret. Især hvis det er en speciel protokol, der blot benytter RS232 som kommunikationsmedie.

Ofte foreligger der dog dokumentation på, hvilken protokol som benyttes. Det er herefter muligt at analysere de enkelte “datapakker” og hermed en evt. fejl.

Figuren nedenfor viser et eksempel på en RS232 monitor, her opkoblet på et GSM-modem.

 

 

 

Fejlsøgning Ethernet

Ved fejlsøgning af Ethernet benyttes en ethernet software “sniffer”, som kan overvåge, hvad der sker på selve LAN-kablet.

Programmet præsenterer herefter de enkelte “data-pakker” på skærmen, så de kan inspiceres enkeltvis.

Man har herefter mulighed for at inspicere de enkelte data pakker og kan udfra viden om selve protokolstrukturen foretage en fejlsøgning.

Nedenfor er vist et eksempel på en sådan ethernetovervågning (TCP/IP).