Nedenfor er vist nogle udvalgte projekter, som SYNESI har udført.

 

Overførsel af data til nye PC’ere

Kunden ønskede nye PC’ere med Windows 8 til alle medarbejdere. Desuden skulle de eksisterende brugerkonti og data overføres fra de gamle PC’ere. Overgangen til de nye PC’ere skulle klargøres, så udskiftningen generede den enkelte medarbejder mindst muligt.

 

 

 

 

Overførsel af Exchange til hosted løsning

Kunden kørte på en ældre Exchange server, som var placeret i virksomheden. Da sælgere & servicefolk ønskede at kunne få deres e-mail “on the road”, faldt valget på en hosted Exchange.
Samtlige brugere på den gamle Exchange fik derfor overført alle deres mail, kontaktpersoner, kalender m.m. til den hostede løsning. Desuden gav det også mulighed for tilgang til mail fra smart phones m.m.

 

 

 

Oprettelse af “traditionel” Windows server

Small biz løsning, hvor kunden ønskede at kunne gemme data centralt “in house” uden Exchange. Løsningen var en Microsoft server OS uden Exchange, desuden med lokal backup løsning og firewall. Serveren blev oprettet som domain controller med brugerkonti, så de enkelte brugere kunne logge på domænet.

 

 

 

CNC kildekode fra central server

Implementering af system via 3′ part software. Det bliver muligt at gemme og hente CNC software fra en central server. Fra hver enkelt CNC-maskine kunne man herefter – direkte fra maskinens kontrolpanel-  hente & gemme CNC-kilde kode. Desuden gav løsningen mulighed for at hente den CNC-kilde kode, som tidligere var blevet benyttet på andre CNC-maskiner. Det gav kunden en langt større fleksibilitet.

 

 

 

Konvertering af filmformat

I forbindelse med dokumentation af kloak-tv forelå nogle  tv-optagelser, som ikke kunne aflæses i et normalt PC-miljø. Opgaven bestod i at konvertere fra det ikke læsbare format til et format, der direkte kunne afspilles på en Windows PC’er.

 

 

 

RESET af administrtor password

Kunden havde mistet sit administrator password til sit NT domæne controller. Det var således ikke muligt at logge på som administrator. Løsningen var at ændre dette password vha. en speciel teknik. Det vides ikke, om Microsoft siden har lukket af for dette, som efter vores opfattelse er en sikkerhedsbrist.