Vi støder stadig på enkelte PC’ere, der kører DOS.
Det er typisk enkelt stående PC’ere,  som kører noget specielt.

F.eks.

  • Recept håndtering.
  • Styring af ældre procesudstyr.
  • Tidstagning.
  • UR styring.
  • Registrering af arbejdstid.

 

Typisk fejlårsag (meget beskidt miljø)

En af de typiske årsager til systemnedbrud for PC’ere, som står i industrimiljø, er, hvis PC’en er en traditionel “kontor-PC” med aktiv køling via blæser. over tid vil der ophobe sig en stor mængde snavs, der nedsætter kølingen af PC’en. På et tidspunkt er ophobningen så stor, at varmen ikke kan ledes bort, og PC’en begynder at fejle.

 

 

Ny PC, hvad med DOS?

Hvis man ønsker at forsætte med det gamle DOS software? En opgradering er meget dyr eller produktet er helt udgået fra producenten!

Hvad gør man så, når det ikke mere er muligt at købe MS-DOS fra Microsoft?

 

 

Opgradering PC/FREE-DOS

Løsningen er tit i forbindelse med snavsede miljøer at bruge en PC’er med passiv køling, da der hermed ikke er en gennemstrømmende luft i forbindelse med afkøling.

Vedr. MS-DOS, så kan denne i de fleste tilfælde erstattes af FREE-DOS, som GRATIS kan hentes på nettet! Se evt. her

Desuden bliver FREE-DOS løbende opdateret i modsætning til den udgåede MS-DOS

Man skal dog være særlig opmærksom på, om den gamle PC benytter nogle specielle drivere, som ikke er kompatible med FREE-DOS.