Nedenfor er vist nogle udvalgte opgaver, som SYNESI Engineering har udført i Delphi.

 

Udtræk af kontaktpersoner til Outlook

Udtræk af kundeinformation fra en SQL server, ud fra søgekriterier mht. kundeforhold m.m.

De fundne data importeres herefter i Outlook kontaktpersoner. Efter importen har bruger nu en komplet liste over de søgte kunder i kontaktpersoner i Outlook. Listen kan herefter benyttes til at udsende tilbud eller informations e-mail til samtlige personer i gruppen.

 

 

 

 

Grafisk visning af indsamlede måledata

Windows applikation til visning af måledata indsamlet af sekundært system. Applikationen består af en TCP/IP snitflade til eksterne udstyr, hvor der hentes live data. Applikationen er specielt tilpasset mht. dataprotokol, som benyttes via TCP/IP.

 

 

 

 

Program til efterkalkulation (økonomiprogram)

En applikation, som henter data fra økonomisystemet -Microsoft SQL database. Herefter er det muligt at lave beregninger ud fra forskellige parameter, så man kan få et mere detaljeret billede.

 

 

 

 

ARPA net protocol

Komplet ARPA net protocol implementering for fejlsikker kommunikation over RS232.
Point to Point kommunikation efter oprettelse af forbindelse fra host sikre ARPA protokollen – en fejlsikker forbindelse.

Ved datapakketab eller transmissions-fejl sørger ARPA-protokollen for at gensende de tabte datapakker. Der er således sikkerhed for en stabil datapakkeforbindelse.

 

 

 

 

Applikation til planlægning

Windows applikation til planlægning med databasetilknytning til MySQL database.

Programmet kører Client/Server op mod en MySQL database, og i forbindelse med udtræk af data fra MySQL benyttes hovedsagelig SQL forespørgsler.

Applikationen er udviklet med Office look og med flere standard Windows funktioner – bl.a. drag & drop.

 

 

 

 

Fil konverterings utility

Program til konvertering af et ældre filformat til nyt format. Samtlige filer hentes i det gamle format, behandles med bla. ny file header, renses for “dummy” data og gemmes herefter i det nye format.

 

 

 

Overførsel af data fra Excel til SQL database

Virksomheden havde opsamlet en større mængde data i programmet Excel.
Da mulighederne i Excel for behandling af data ikke var tilstrækkelige, valgte man at overføre samtlige data til en SQL database.

 

 


OBS: Billederne er sløret for ikke at krænke mønsterbeskyttelse & patenter.